Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (agentúra) administruje žiadosti o schválenie uchádzačov o zabezpečenie činností v Školskom programe ako aj žiadosti o poskytnutie pomoci pre schválených žiadateľov.

Na webovej stránke agentúry nájdete všetky informácie potrebné pre zapojenie sa do Školského programu ako sú výzvy na podávanie žiadostí, príručky, formuláre a zoznam schválených žiadateľov.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADATEĽOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Zoznam schválených žiadateľov pre školský rok 2022/2023, ktorí dodávajú ovocie a zeleninu
Zoznam schválených žiadateľov pre školský rok 2022/2023, ktorí dodávajú mlieko a mliečne výrobky

PRÍRUČKA PRE SCHVÁLENÝCH ŽIADATEĽOV A ZAPOJENÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Príručka pre školský rok 2022/2023 - ovocie a zelenina
Príručka pre školský rok 2022/2023 – mlieko a mliečne výrobky

Zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

Kontakt

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci    
Hraničná 12            
815 26 Bratislava
[email protected], [email protected]